2020 г. - Археологическо проучване на многослоен обект и некропол на ул. "Св. Отец Паисий" 100 в зона Б на АР "Августа Траяна - Верея - Стара Загора"

Археологическо проучване на многослоен обект и некропол на ул. "Св. Отец Паисий" 100 в зона Б на АР "Августа Траяна - Верея - Стара Загора"

 

Петър Калчев, Пламена Бакалова

 

           

Обектът е разположен в западната част на Зона Б на АР „Августа Траяна – Верея – Стара Загора”. Спасителните археологически проучвания се извършиха от екип с научен ръководител ас. Петър Калчев, зам. научен ръководител Пламена Бакалова, Мариана Гинзарова и Дамян Петков – всички от РИМ – Стара Загора.

При археологическото проучване се регистрираха 13 негативни структури – ями.  От тях 9 се датират от края на 17-19 в. и  4 в периода 19 в – 20 в. 

Проучиха се 4 гроба. Ориентацията на погребаните индивиди е християнска З – И, с глава на Запад.

При почти всички скелети се наблюдават нарушения от по-късни вкопавания (Гроб № 2; 3 и 4). В два от тях се откри гробен инвентар. Въз основа на стратиграфските наблюдения както и на находките некрополът се датира в VI в.

В западната част на терена (кота 222,02) се регистрира каменен зид с ориентация С-Ю. Градежът му е от обработени и необработени ломени камъни споени с хоросан. Според стратиграфските наблюдения и начина на градеж на каменния зид  можем да го отнесем към края на IV-V в. С него можем да свържем и частично запазената настилка от необработени камъни и фрагментирана строителна керамика, разположена в централната част на обекта.

В същият период се датира и канал за отпадни води.  Той е с посока север-юг и е изграден от ломени камъни и фрагменти от тегули и тухли на калова спойка.

От края на III-IVв. е керамичен водопровод, който се проследява макар и с прекъсвания в целия проучен терен.

 

2020 г. - Археологическо проучване на многослоен обект и некропол на ул. "Св. Отец Паисий" 100 в зона Б на АР "Августа Траяна - Верея - Стара Загора"
2020 г. - Археологическо проучване на многослоен обект и некропол на ул. "Св. Отец Паисий" 100 в зона Б на АР "Августа Траяна - Верея - Стара Загора"
2020 г. - Археологическо проучване на многослоен обект и некропол на ул. "Св. Отец Паисий" 100 в зона Б на АР "Августа Траяна - Верея - Стара Загора"

постоянна експонация

Децата се запознаха с живота на праисторическите...
Изложбата ни пренася във вълшебния свят на...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!