2020 г. - Спасителни археологически проучвания на средновековно селище и некропол на територията на завод „Арсенал“ АД край гр. Мъглиж

Спасителни археологически проучвания на средновековно селище и некропол на територията на завод „Арсенал“ АД край гр. Мъглиж

 

Петър Калчев, Величка Мартинова

 

 

Обектът се намира в землището на гр. Мъглиж, южно от местността „Момите“, на територията на оръжейния завод „Арсенал“ АД. По време на изкопните дейности на завода, свързани с изграждането на нова инфраструктурна площадка за изпитателни цели, са нарушени селище и некропол от средновековния период.

След постъпил в Министерството на културата сигнал за унищожаване на археологически обект е сформирана междуведомствена комисия, която констатира наличието на средновековно селище, средновековен некропол и ями от КЖЕ. Сред препоръките ѝ е извършването на спасителни археологически проучвания на малък участък от парцела, предвиден за строеж.

Обектът е разположен на склон със силно изразена денивелация от север на юг. Изследвана е площ от 250 кв. м. Още в началото на проучванията бе установено, че въпросният терен е затрупан с насип от изкопните дейности на завода. На места дебелината му достигаше 2 м и в него бяха намерени голямо количество човешки кости от пресечения средновековен некропол. След разкопаването на насипа се достигна нивото на естествения терен, респективно хумуса.

Регистрирани са основно негативни структури, които се открояват в стерилната пръст веднага след разкопаването на сравнително тънкия хумусен слой.

Проучени са 22 ями, едно полувкопано жилище, едно вкопано помещение с неправилна форма и общо 4 пещи, една от които самостоятелна, извън вкопано помещение.

По време на проучванията на обекта бяха намерени сравнително малко количество находки: глинени прешлени за вретено, железни ножчета, железни зъбци от дарак, една антична монета и др.

В източния профил на изкопа, направен от „Арсенал”,  се констатира културен пласт с дебелина около 3 м. Всички пластове принадлежат към средновековната епоха – XII–XIVв. и свидетелстват за продължително обитаване на средновековното селище.

Макар и оскъдна като количество, керамиката, открита при проучванията, се отнася в по-голямата си част към периода XII–XIVв. Малкото на брой находки потвърждават тази датировка. 

 

2020 г. - Спасителни археологически проучвания на средновековно селище и некропол на територията на завод „Арсенал“ АД край гр. Мъглиж
2020 г. - Спасителни археологически проучвания на средновековно селище и некропол на територията на завод „Арсенал“ АД край гр. Мъглиж
2020 г. - Спасителни археологически проучвания на средновековно селище и некропол на територията на завод „Арсенал“ АД край гр. Мъглиж

постоянна експонация

Децата се запознаха с живота на праисторическите...
Изложбата ни пренася във вълшебния свят на...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!