Проучвания

Обектът попада в западната част на укрепената територия на Августа Траяна, непосредствено над форумния комплекс при западната порта. Проучванията се...
Археологическите наблюдения се извършват във връзка с ремонт на съществува-ща въздушна линия (ВЛ) „Тунджа“ в участъка от стълб No. 14 до стълб No. 88...
Проучването на обект „Автомобилна рампа за осигуряване на достъп в междублоково пространство, УПИ I-69, кв. 20 по плана на гр. Стара Загора; части „...
Проучванията са проведени под ръководството ас. Мария Камишева (зав. отдел „Антична археология”-РИМ-Стара Загора)....
Античните терми в Старозагорските минерални бани са проучени през 1955 и 1964 г. от Димитър Николов....

постоянна експонация

Децата се запознаха с живота на праисторическите...
Изложбата ни пренася във вълшебния свят на...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!