Проучвания

Проучването на обект „Автомобилна рампа за осигуряване на достъп в междублоково пространство, УПИ I-69, кв. 20 по плана на гр. Стара Загора; части „...
Проучванията са проведени под ръководството ас. Мария Камишева (зав. отдел „Антична археология”-РИМ-Стара Загора)....
Античните терми в Старозагорските минерални бани са проучени през 1955 и 1964 г. от Димитър Николов....
Проучването на обект Късноантична сграда в м. “Дюлевец“, край гр. Гурково се провежда за трета поредна година с научен ръководител ас. Мария...
Теренното издирване на археологически обекти в землищата на гр. Павел баня и с. Виден, Община Павел баня се извърши с научен ръководител ас. Мария...

постоянна експонация

По повод Световния ден на туризма на 27 септември...
През 2020-2021 г. РИМ-Стара Загора продължи...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!