Берекетска селищна могила

Берекетската могила е най-голямото праисторическо поселение в Европа. Тя е висока 17,5 м и има диаметър при основата си 250 м. Около могилата на разстояние от 300 до 600 м има културен пласт с дебелина от 1 до 3 м. Той принадлежи на сателитни селища от новокаменната и каменно-медната епоха (VI-Vхил.пр.Хр.). Праисторическото селище е възникнало на десния бряг на Берекетската река в подножието на Сърнена гора. Първите обитатели на това селище са дошли на това място през ранния неолит (края на VIІ и началото на VI хил. пр. Хр.). Животът тук с малки прекъсвания е продължил до Средновековието (XII-XIV в.). 
През 1970–71 г. на 150 м източно от селищната могила е проучен некропол, отнасящ се към ранната бронзова епоха (III хил. пр. Хр.). Разкрити са 78 гроба с много богат инвентар: керамични съдове, каменни хавани с червена охра, накити, медна кама, меден връх на стрела и други предмети. Мъртвите са полагани в свито положение - "хокер" или по гръб. Това засега е единственият проучен плосък некропол от ранната бронзова епоха в Европа.

 

 

 

Местоположение:

югозападно до кв. "К. Ганчев"

 

 

 

Берекетска селищна могила
Берекетска селищна могила
Берекетска селищна могила

постоянна експонация

От 01.04. до 30.09. музей "Неолитни жилища...
В изложбата са включени 142 автентични образци на...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!