Берекетска селищна могила

Берекетската могила е най-голямото праисторическо поселение в Европа. Тя е висока 17,5 м и има диаметър при основата си 250 м. Около могилата на разстояние от 300 до 600 м има културен пласт с дебелина от 1 до 3 м. Той принадлежи на сателитни селища от новокаменната и каменно-медната епоха (VI-Vхил.пр.Хр.). Праисторическото селище е възникнало на десния бряг на Берекетската река в подножието на Сърнена гора. Първите обитатели на това селище са дошли на това място през ранния неолит (края на VIІ и началото на VI хил. пр. Хр.). Животът тук с малки прекъсвания е продължил до Средновековието (XII-XIV в.). 
През 1970–71 г. на 150 м източно от селищната могила е проучен некропол, отнасящ се към ранната бронзова епоха (III хил. пр. Хр.). Разкрити са 78 гроба с много богат инвентар: керамични съдове, каменни хавани с червена охра, накити, медна кама, меден връх на стрела и други предмети. Мъртвите са полагани в свито положение - "хокер" или по гръб. Това засега е единственият проучен плосък некропол от ранната бронзова епоха в Европа.

 

 

 

Местоположение:

югозападно до кв. "К. Ганчев"

 

 

 

Берекетска селищна могила
Берекетска селищна могила
Берекетска селищна могила

постоянна експонация

Уведомяваме Ви, че от 01.04. до 30.09. музей...
Представя 45 народни носии от края на XIX и...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!