Директор на РИМ Стара Загора

Ас. Петър Тодоров Калчев

 

    През 1980 г. Петър Калчев завършва специалност „История“ във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий". По време на следването си завършва спецкурс по "Археология". През 1981 г. започва работа в Окръжен исторически музей – Стара Загора като уредник, а  от 1987 г. е завеждащ отдел "Праистория". От 1991 г. е научен сътрудник III ст., а от 1999 г. - научен сътрудник I ст. От 1998 до 2006 г. е Директор на РИМ - Стара Загора.

През 2013 г. издава монографията "Двуетажна раннонеолитна постройка в селищната могила Окръжна болница в Стара Загора".

постоянна експонация

Уведомяваме Ви, че от 01.04. до 30.09. музей...
Представя 45 народни носии от края на XIX и...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!