Финансово-административно обслужване

Отдел "Административно – финансов" функционира от 2010 г. и включва следните дейности: 

  • Финансова
  • Човешки ресурси и административна
  • Стопанска

Отделът подпомага технически дейността на директора на музея и на специализираната администрация. Работи по обслужване на граждани и юридически лица.

Планира, ръководи, координира и контролира вътрешните административни и финансови операции на музея. Поддържа деловодството на институцията. Отговаря за комплектуване и съхраняване на личните трудови досиета на служителите. Полага грижи за имуществото и музейните обекти.

Осъществява връзки с държавни и общински структури и контакти с доставчици и клиенти на сувенири, книги и рекламни материали. 

За контакти:

Тел: +359 42 919 206 – деловодство

Тел: +359 42 919 216 – счетоводство

Тел: +359 42 919 215 – касиер,поддръжка

e-mail: rim_sz@abv.bg

 

Счетоводител:

Таня Георгиева Тачева

Тел: +359 884 477 061

 

Човешки ресурси, деловодство:

Мирослава Кирева

Тел: +359 884 477 124

 

Касиер, домакин:

Христиана Стоянова

Тел: +359 884 477 134

 

постоянна експонация

На 5 октомври 2023 г., по случай Деня на Стара...
Изложбата представя моменти от историята на...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!