Работа с публики

Отделът, който от 2010 г. се нарича "Работа с публики", продължава установените дългогодишни традиции в популяризаторската дейност на Старозагорския музей, която в началото се извършва само от уредници и информатори.

През 1963 г. за пръв път е назначен щатен екскурзовод. През 80-те години се създава отдел "Културно-масова работа", който след политическите промени през 90-те години се преименува на "Връзки с обществеността". През годините в него работят Людмила Дачевска, Мима Маринова, Бисерка Минева, Ваня Ценкова, Андония Донева, Георги Илиев, Стойка Кайракова, Елена Георгиева и др.

Отделът информира за музейните събития и новости в сайта и фейсбук-страницата. Поддържа връзки с медии, библиотеки, читалища и други представители на обществения живот в града и региона.

Работи по програми с образователни институции, неправителствени организации и с такива, които се грижат за хората в неравностойно положение. Разработва проекти за атракции, игри и лектории. Изготвя и провежда беседи на разнообразни теми, свързани с популяризирането на историята и културното наследство, ангажира се с демонстрации на оръжие, облекло и др. 

Основните направления в работата на отдела са свързани с екскурзоводското обслужване на музея и музейните обекти, подготовката и провеждането на културни мероприятия и музейно-образователни програми.

 

За контакти:

Тел. +359 42 919 214

е-mail: pr@rimstz.eu

 

Уредник "Работа с публики":

Ирина Атанасова

Тел.: +359 884 477 141

    

Екскурзовод:

Калина Карова

Тел.: +359 884 477 138

 

Екскурзовод:

Жанета Желева

Тел.: +359 884 477 140

 

Музеен педагог:

Боряна Петкова

Тел.: +359 884 477 060

 

постоянна експонация

Децата се запознаха с живота на праисторическите...
Изложбата ни пренася във вълшебния свят на...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!