Експонати

Медният сахан от старозагорското с. Диня, част от експозицията на РИМ-Стара Загора, е от типа на широкополите, но е особено ценен с надписа си. В част от него се разчита името Мавродин (вер. на майстора) и годината 1693.
Изработен е чрез отливане от медна сплав. Запазена е лицевата му половина заедно с халка от долния шарнир. Кръстът е с право водоравно рамо, украсено в краищата с прави, начупени линии и къси водоравни. Част от отвесното рамо с горното ухо на шарнира е счупена.
Снимката е запечатила момичетата, завършили пълния курс на Девическата гимназия в Стара Загора преди повече от сто години. Шестокласничките са облечени с униформите на училището.
Оброчната плочка е открита случайно в с. Кирилово, Старозагорско през 1935 г. при изкоп за изграждане на нова сграда. Изработена е от бял мраморизиран варовик, който е много добре обработен на лицевата страна...
Антропоморфната фигурка е изработена от ребрена кост на едро животно. Висока е 15 см. и най-голямата и ширина е 5,1 см. Цялата фигурка е излъскана и полирана. Главата има приблизително квадратна форма.
Орденът „За гражданска заслуга“ е трети по старшинство в наградната система на страната. Учреден е на 13 юни 2003 г. С него се награждават български граждани, които имат големи заслуги за развитието и укрепването на гражданското общество...
„Календар или месецослов вечний“ е първият печатен български календар от епохата на Възраждането. Издаден е от даскал Цвятко Панагюрец. Интересна е информацията за него, която ни е оставил съставителят...
Монетата е сечена по времето на император Каракала, представен на аверса. Изображението на Речен бог в подножието на хълм с крепост с три кули е характерно само за монетите на Августа Траяна.

постоянна експонация

От 01.04. до 30.09. музей "Неолитни жилища...
В изложбата са включени 142 автентични образци на...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!