Експонати

Оброчната плочка е открита случайно в с. Кирилово, Старозагорско през 1935 г. при изкоп за изграждане на нова сграда. Изработена е от бял мраморизиран варовик, който е много добре обработен на лицевата страна...
Антропоморфната фигурка е изработена от ребрена кост на едро животно. Висока е 15 см. и най-голямата и ширина е 5,1 см. Цялата фигурка е излъскана и полирана. Главата има приблизително квадратна форма.
Орденът „За гражданска заслуга“ е трети по старшинство в наградната система на страната. Учреден е на 13 юни 2003 г. С него се награждават български граждани, които имат големи заслуги за развитието и укрепването на гражданското общество...
„Календар или месецослов вечний“ е първият печатен български календар от епохата на Възраждането. Издаден е от даскал Цвятко Панагюрец. Интересна е информацията за него, която ни е оставил съставителят...
Монетата е сечена по времето на император Каракала, представен на аверса. Изображението на Речен бог в подножието на хълм с крепост с три кули е характерно само за монетите на Августа Траяна.
Върху едната лицева страна на амулета-хамайлия, който е от втората половина на ХIХ век и е част от експозицята на РИМ-Стара Загора, е изобразен иконографският сюжет св. Георги убива ламята. Цялата композиция от фигури е представена в движение.
С неизвестно местонамиране е съхранявания и експониран в РИМ – Стара Загора калъп за отливане на накити от XII-XIV в. Той е бил двусъставен, от който до нас е достигнала само едната част. Тя е с подковообразна форма, отчупена в единия край.
Парадните офицерски пагони (еполети), украсени с ширити и златни ресни, са принадлежали на полковник Васил Сейреков. Дарени са на музея от дъщеря му Мария Дрянкова.

постоянна експонация

На 07.12. /сряда/ от 17:30 ч. се открива...
Любителите на изкуството имат възможност да се...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!