Експонати

От средата на 80-те години на ХХ в. на носителите на званието „Почетен гражданин на Стара Загора“ е връчвана художествено изработена огърлица. Неин автор е скулпторът Емил Иванов. Тя се състои от седем елемента с изобразени символи от различни епохи, свързани със седемте имена на Стара Загора. В най-долната ѝ част е изобразен гербът на града.
Старозагорският препис на ,,История славянобългарская“ е създаден през 1837 г. в града. За съжаление авторът е неизвестен, но преписът има много висока художествена и научна стойност, въпреки силно увреденото си състояние. Съдържа 53 листа, като има и приписки.
Съкровището е открито през 1955 г. в местността Камъка, намираща се на около 3 км североизточно от с. Съединение, Чирпанско. В музея в Стара Загора са постъпили 8 златни монети (хиперперони), от които шест на Алексий I Комнин и две на Йоан II Комнин...
Котлето е част от изключително богатата колекция от бронзови съдове от античния период, съхранявана в РИМ-Стара Загора. Открито е при спасителни археологически проучвания в м. Трите могили, край гр. Стара Загора през 1960 г.
Представяме кръгли ковани сребърни пафти със странична ажурна наставка. Декоративното оформление е с растителни орнаменти от клонки и цветове в гирлянд, разположени около централната фигурална украса.
Той има елипсовидна форма, а в средата е изобразен стилизиран античен храм.
Върху лицевата страна на матрицата е представена евангелската сцена Благовещение. Архангел Гавраил е в профил и с вдигната за благослов ръка.
РИМ - Стара Загора стартира рубриката "Музейните експонати - богатство от нашето минало". Всяка седмица ще ви представяме интересни артефакти, които свидетелстват за начина на живот на обитателите на Старозагорския регион хилядолетия назад във времето.

постоянна експонация

Началото е поставено през 1977 г. от ICOM (...
Изложбата „Спомени за бащината къща“ представя...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!