Проучвания

Обектът попада в западната част на Археологическия резерват "Августа Траяна – Верея – Стара Загора". Южно от него, през предишни...
На ул. Васил Левски №54 в Стара Загора при спасителни археологически разкопки в резервата "Авуста Траяна – Верея – Стара Загора" е проучена...
Разкопките бяха извършени през периода 01.10 - 05.10.2011 г. и са продължение на проучвания на М. Камишева и Г. Илиев Беше разкрита основната част...
Предвиденият за строителството парцел е с площ 440 кв. м. Намира се западно от крепостната стена на античния град Августа Траяна в охранителна зона...
Обекта попада в северната част на Археологически резерват "Августа Траяна – Верея – Стара Загора". Той е с приблизителна площ от около 220...

постоянна експонация

На днешния ден е роден бележитият старозагорец...
Показани са банкноти, характерни за съответните...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!