Проучвания

се намира в северната част на Археологически резерват „Августа Траяна-Верея-Стара Загора”. В периода 2006-2008 г. на срещуположната страна на ...
Обектът попада в северната част на Археологическия резерват "Августа Траяна – Верея – Стара Загора". През 1995 г. старата сграда, намираща...
Обектът попада в западната част на Археологическия резерват "Августа Траяна – Верея – Стара Загора". Южно от него, през предишни...
На ул. Васил Левски №54 в Стара Загора при спасителни археологически разкопки в резервата "Авуста Траяна – Верея – Стара Загора" е проучена...
Разкопките бяха извършени през периода 01.10 - 05.10.2011 г. и са продължение на проучвания на М. Камишева и Г. Илиев Беше разкрита основната част...

постоянна експонация

Децата се запознаха с живота на праисторическите...
Изложбата ни пренася във вълшебния свят на...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!