«Средновековна археология»

Създаден е като самостоятелен отдел през 1972 г. Негов пръв уредник е Стоянка Влашка. От 1974 г. до началото на 2014 г. отделът се ръководи от Димитър Янков, който провежда разкопки в археологическия резерват "Августа Траяна – Верея – Стара Загора", археологическия комплекс край гр. Крън, Казанлъшко, църквата "Св. Параскева", с.Енина, на обект "Карасура", (землище на с. Рупките, община Чирпан) - международната българо-германска експедиция, обекти по АМ "Марица" и АМ "Тракия", комплекса "Марица-изток" и др.

 

Завеждащ отдел:

 

Донка Колева

Тел.: +369 887 075 772

средновековие
 

В отдела се съхраняват над 1800 движими културни ценности, като най-значимите паметници са:

  • каменният релеф с изображение на лъвица с малко лъвче – част от герба на съвременна Стара Загора
  • бронзовата матрица с евангелската сцена "Благовещение" – неизменен участник в международни изложби, шедьовър на византийската столична пластика от ХІ в.
  • комплекти въоръжение на: воин – федерат (VІ в.) и късносредновековен воин (ХІІІ в.)
  • сребърни накити (обеци, гривни) от некрополите на града (ХІ – ХІІ в.)
  • златен пръстен (ХІV в.)

постоянна експонация

Във връзка с Деня на народните будители, РИМ -...
На 25 септември 2020 г., като част от...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!