Нумизматика

Отдел "Нумизматика" е обособен като самостоятелен от 1972 г. със завеждащ ст. н. с. Димитър Николов, тогава директор на музея. Нумизматичният фонд е един от най-богатите в страната. Началото на монетната колекция е поставено през 1908 г.Фондът наброява над 25 000 монети, датирани от IV в.пр. Хр. до съвременността – тракийски, елинистически, римски, византийски, средновековни, български, западноевропейски, руски, османски, съвременни и др.

Завеждащ отдел:

д-р Мариана Минкова

Тел.: +359 884 477 132

е-mail: velta_mm@abv.bg

нумизматика

Сред значимите монетни съкровища са:

  • хемидрахми на Тракийски Херсонес и Парион, открити в района на с. Трояново и Горно Ново село;
  • бронзови монети на Филип II Македонски и Александър III Велики от с. Ново село и с. Могилово;
  • римски републикански денари от с. Православ и с. Медово;
  • тетрадрахми на градовете Маронея, Тасос и Атина и техните подражания от района на селата Бр. Кунчеви, Бенковски, Найденово, Медово, Оряховица;
  • римски антониниани и денари (II-III в.) от селата Казанка, Свобода, Сл. Кладенец, Самуилово, Михайлово, Шаново;
  • фолиси (IV в.) от селата Гита, Арнаутито, Ракитница;
  • златни монети на Комнините от с. Съединение;
  • билони на Мануил I Комнин, Исак II Ангел, Алексий III Ангел, български и латински имитации;
  • западноевропейски талери от Стара Загора;
  • османски монети;

 

Отделът притежава най-богатата колекция от монети, сечени в Августа Траяна, както и колекция от оловни византийски печати.

постоянна експонация

Началото на музейното дело в Стара Загора е...
Изложбата представя над 600 експоната от...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!