Етнография

Отдел "Етнография" се създава през 1956 г. Като уредници и завеждащи отдела в него работят: Елена Пенева, Пенка Духлева, Пепа Владова и Петър Качешмаров.

Събира и съхранява експонати, разкриващи традиционната материална и духовна култура, градския бит в Старозагорски регион от периода ХІХ- първа половина на ХХ век. Основният фонд на отдела е 6000 ф.е., научно-спомагателният – над 1000 ф.е.

етнография

Завеждащ отдел:

доц. д-р Евгения И. Иванова

Тел: +359 884 477 127

e-mail: evgenia_iv@abv.bg

етнография

Значими колекции във фонда:

  • Традиционна женска (сукманена и саяна) и мъжка чернодрешна носия от Тракийския регион
  • Женски накити – игли, надушни висулки, прочелници, подбрадници, косичници, тепелъци, обици, пафти, нагръдни накити, метални колани, гривни, пръстени и др.
  • Традиционни народни тъкани – за облекло (шаяци, конопени, ленени, памучни и копринени платна, престилки, пояси); за нуждите на интериора (възглавници, завивки, пелени, килимчета, черги, китеници); за употреба в домакинството и в стопанството (месали за хляб, пешкири, торби, дисаги, цедилки)
  • Керамика - съдове за съхраняване на хранителни продукти (кюпове, делви, оцетници, масленици и пр.); за приготовление и пренасяне на храна (гювечи, тенджери, гевгири, гърнета, ръкатки и др.); за хранене и за напитки (паници, чинии, купи, чаши, кани, стомни, крондири, плоски)
  • Домашни занаяти и покъщнина - оръдията на женския труд, предмети от бита и обзавеждането на дома
  • Занаятчийски инструментариум и изделия на дърворезбарство (лъжици, лъжичници, овчарски чаши, просфори (печати за хляб), хурки, хомоти, геги, кобилици, столчета, софри); железарството (оръдия на труда, принадлежности за огнища), медникарството (кани, ибрици, сахани, тенджери, котли и др.),
  • Обредни хлябове
  • Църковна утвар (кръстове, потири, свещогасилки, кадилници), икони
  • Мебели и вещи от интериора на градския дом

постоянна експонация

Децата се запознаха с живота на праисторическите...
Изложбата ни пренася във вълшебния свят на...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!