България XV-XIX век

Отделът е създаден през 1961 г. Първоначално се нарича "Националноосвободителни борби" и в него над 30 години работи ст. н. с. Величка Койчева (почетен гражданин на град Стара Загора).

През 1977 г. към музея се обособява и филиал Мемориален комплекс "Бранителите на Стара Загора", който има за задача да издирва, събира и съхранява паметници, свързани със Старозагорския бой (19/31 юли 1877 г.) и да работи за уреждане на постоянна експозиция в парк "Българско опълчение". За негов завеждащ е определен н. с. Нейчо Кънев.

Днес отдел "История на българските земи ХV-ХІХ в.", наричан в миналото "Възраждане", продължава да събира, изучава, съхранява и популяризира свидетелствата за историческата памет на Старозагорския регион от ХV в. до Съединението (1885 г.). Във фонда се пазят над 2000 движими културни ценности - документи, книги, оръжие, ордени и медали, литографии, фотографии и вещи на значими личности, свързани с османския период, възраждането и първите години след Освобождението.

България 15-19 век

Съхраняват се художествени портрети на видни старозагорски възрожденци – х. Господин Славов, Александър Екзарх, Атанас Иванов, Атанас Илиев, Петър Иванов, Анастасия Тошева, Кольо Ганчев, Димитър Наумов.

 

Уредник: 

Петьо Мирчев

Тел: +359884 477 122

e-mail: petio.mirchev@abv.bg

 

 

България 15 - 19 век

Музейни предмети, превърнали се в български национални реликви, са:

  • Преписът на Паисиевата "История славянобългарска" (1837 г.)
  • "Календар или месецослов вечний" (1818 г.) на Цвятко Хаджигеоргов - първият отпечатан български календар
  • "Кириакодромион, сиреч Неделник" на Софроний Врачански (Римник, 1806) - първата печатна книга на новобългарски език
  • Знамето на Старозагорското въстание (1875 г.)

постоянна експонация

Децата се запознаха с живота на праисторическите...
Изложбата ни пренася във вълшебния свят на...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!