Най-нова история

Отдел "Най-нова история" е създаден през 1955 г. До 1990 г. той се нарича отдел "Социалистическо строителство". Комплектоването на основните колекции е дело на Петър Коев, който работи в него от 1955 до 1986 г. С различна продължителност в отдел "Най-нова история" работят проф. д-р Милена Тонкова, д-р Мариана Минкова, Димитрина Куцарова, проф. д-р Вера Бонева, доц. д-р София Василева, Марио Цветков, доц. д-р Светла Димитрова. През годините отдел "Най-нова история" реализира десетки тематични изложби, семинари, конференции, открити уроци. Днес той има в основния си фонд над 27 700 фондови единици, а в научно-спомагателния – над 32 600. Различните колекции, свързани с развитието на промишлеността, селското стопанство, здравеопазването, културата, образованието, науката, обществения и политическия живот обрисуват чрез снимки, негативи, документи, печатни материали и издания, предмети на бита и на производството, награди, макети и т.н. картината на живота в Стара Загора и региона от втората половина на ХХ век до наши дни. Богатият фонд на отдела е лесно достъпен, благодарение на подробните тематични картотеки.

най-нова история

 

Уредник:

Ваня Петкова

Тел: +359 884 477 133

e-mail: vania_petkova@mail.bg

най-нова история

постоянна експонация

Децата се запознаха с живота на праисторическите...
Изложбата ни пренася във вълшебния свят на...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!