Нова история

Отдел "Нова история" е създаден през 1957 г. под името "Работническо и революционно движение". По-късно е преиме- нуван на "Капитализъм, работническо и революционно движение", а след демократичните промени през 1989 г. – "Нова история". През годините в него работят Калина Косева, Иванка Костова, Лилия Филипова и д-р Ангел Динев.

Отделът съхранява и популяризира движими културни ценности, свързани с историческото минало на Стара Загора и региона от Съединението на Княжество България с Източна Румелия (1885 г.) до края на Втората световна война.

В основния и научно-спомагателния фонд на отдел "Нова история" са инвентирани, паспортизирани и научно обработени близо 17 000 фондови единици, свързани с обществено-политическия живот, военното дело, социално-икономическото развитие, културния живот, образованието, науката и изкуствата в Старозагорския регион.

нова история

Главен уредник:

Райна Антонова

Тел.: +359 884 477 075

e-mail: rainaantonova@yahoo.co.uk

нова история

Най-богати и атрактивни са колекциите в следните тематични направления:

  • История на археологическото дружество "Августа Траяна" (1907–1944 г.) Съхранени са печатът, мастилницата, табелата, портретът на първият му председател Атанас Кожухаров и богат документален архив;
  • Образование и издателска дейност в Стара Загора;
  • Музикално и културно наследство - инструменти (пиано, клавесин, цигулки), лични вещи на старозагорски културни дейци, колекция картини на Евгения Лепавцова;
  • Участието на старозагорци във войните за национално освобождение и обединение (1912–1918 г.) - колекция от униформи, оръжие, ордени и медали, снаряжение, вещи, снимки, картички и документи;
  • Социално-икономическа история на Старозагорския регион;
  • Работническо и революционно движение. История на БКП в града и региона (1891–1944 г.);
  • Синдикално и антифашистко движение;
  • Специално място във фонда на отдела заема фотодокументалият архив на Стара Стара Загора (1885–1945 г.) Съхраняват се няколко уникални въздушни снимки на града от 30-те години на ХХ в.

постоянна експонация

По повод 187 годишнината от рождението на Васил...
Изложбата ни пренася във вълшебния свят на...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!