Отдел «Праистория»

През 1960 г. е създаден отдел "Праистория" със завеждащ Минчо Димитров до 1986 г. В него работят археолозите Ваня Радева и Петър Калчев, който през 1987 г. става завеждащ отдел.

Първите археологически разкопки на праисторически обект са проведени на селищната могила при с. Св. Кирилово през 1911 г. Те са ръководени от Гаврил Кацаров и са реализирани със съдействието на председателя на археологическото дружество "Августа Траяна" Атанас Кожухаров. Археологическите проучвания на обекта са продължени през 1932 г. от Петър Детев и през 1940–41 г. от немският археолог Курт Бител. През 1922 г. Атанас  Кожухаров и Христо Райков извършват сондажни проучвания на селищната могила "Манастира" край с. Борилово. 

праистория

 

 

Интензивните археологически проучвания на праисторически обекти започват след Втората световна война във връзка със  строителството на индустриални предприятия и изграждането на новата инфраструктура на Старозагорска област. 

 

През 1961–63 г. колектив с научен ръководител Георги Илиев Георгиев (АИМ – БАН, София) и археолозите Петър Детев (АМ – Пловдив), Димитър Николов и Минчо Димитров (ИМ – Стара Загора) провежда археологически разкопки на Азмашката селищна могила – това е първото цялостно проучено праисторическо поселение в Европа. Открити са над 10000 находки, които дават важни сведения за културата и бита на древното земеделско население по нашите земи. 

Следват спасителни проучвания, ръководени от Минчо Димитров, на Берекетската селищна могила, селищната могила при язовир Чаталка, Старозагорски бани, Калояновец и други археологически обекти. 

Завеждащ oтдел:

ас. Петър Калчев

Тел. +359 884 477 136

e-mail: kalchevp@abv.bg

праистория

Най-значими експонати от фонда са:

  • Мраморна антропоморфна фигурка от ранния неолит, края на VII, нач. на   
    VI хил. пр. Хр.
  • Керамична глава на антропоморфна фигурка от селищната могила при я. Чаталка, ранен халколит, V хил. пр. Хр.
  • Антропоморфен съд с изображение на две човешки тела – мъжко и женско, от    селищна могила при старозагорски минерални бани, късен халколит,
    V хил. пр. Хр.
  • Керамичен модел на храм, селищна могила при старозагорски минерални бани,   късен халколит, V хил. пр. Хр.

постоянна експонация

Заниманията ще се провеждат от 10 юли до 2 август...
Изложбата ни пренася във вълшебния свят на...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!