Проекти 2007-2008

ИЗРАБОТВАНЕ НА МАКЕТ НА СТАРА ЗАГОРА ОТ ПЕРИОДА НА ВЪЗРАЖДАНЕТО (2007–2008 г.)

Съвместен проект на РИМ – Стара Загора със Сдружението на приятелите на Старозагорския исторически музей и Обществения дарителски фонд. Цел - да се изработи макет на Стара Загора (Железник) от периода на Възраждането, който днес е атрактивна част от експозицията на музея.

 

Стойност на проекта: 10 650 лв.

«МУЗЕЯТ - ДОСТЪП ЗА ВСИЧКИ»

Проект към Агенцията за хора с увреждания (2007–2008 г.). Разработен от Регионален исторически музей - Стара Загора в рамките на 2007 г. Цели осигуряване на достъп и адаптиране на културни, исторически и спортни обекти с международно, национално и регионално значение съгласно чл. 2, ал. 2, т. 6 от Устройствения правилник на АХУ във връзка с чл. 8, т. 5 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

Изпълнението на проекта е предвидено в рамките на 4 месеца след обявяване на търг за обществена поръчка и избор на фирма-изпълнител, като ангажиментите по търга са от страна на Община Стара Загора.

 

Стойност на проекта: 49 880 лв.

«ЧАСТИЦИ КРЕХКА КРАСОТА»

Проект към Министерството на културата (2008 г.) Колекцията от антични стъклени съдове в РИМ - Стара Загора е една от най-представителните на територията на България. Тя включва 241 броя, сред които балсамарии, чаши, купи, флакони и др. Поради спецификата на материала, от който са изработени, съдовете често са във фрагментарен вид. Представянето им в новата експозиция на музея налага квалифицирана реставрационна намеса за някои особено уникални и интересни като форма и изпълнение съдове.

 

Проектът за реставрация включва 9 стъклени съда, датирани от I-IV век. Всички те са открити при проучване на гробни съоръжения в Стара Загора и региона. Реставрираните по проекта стъклени съдове са включени в музейна експозиция и представят по достойнство блясъка на античната култура в Августа Траяна.

 

Стойност на проекта: 5 807.90 лв.

«ТРАКИЯ – КРЪСТОПЪТ НА ЦИВИЛИЗАЦИИТЕ»

Съвместен проект с UNIBIT - София. Проектът е свързан с практики на студенти в областта на културно-историческото наследство. Завършен е през 2008 г. и реализиран в Стара Загора и Казанлък.

постоянна експонация

Децата се запознаха с живота на праисторическите...
Изложбата ни пренася във вълшебния свят на...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!