Проекти 2022-2023

Проект: "УЧА, ИГРАЯ, ТВОРЯ в Старозагорския музей"

 

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Министерство на културата

 

Основната цел на проекта е популяризирането на богатото културно-историческо наследство на Старозагорския регион сред подрастващото поколение. 

 

Изработени са четири образователни модула-игри, които ще направят музейните експозиции по-привлекателни за детската аудитория.

 

Изготвени са печатни материали /илюстрации за оцветяване и занимателни листи/, които ще бъдат допълнителен образователен ресурс към темите от музейните образователни програми.

 

Обновено е мебелното оборудване за провеждане на извънкласна дейност в музея.

 

Обща стойност на проекта: 8 403 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постоянна експонация

На 23 февруари /петък/ от 11:00 ч. в музей „...
В изложбата са включени 142 автентични образци на...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!