Проекти 2018-2019

Проект: Нумизматичната колекция на Регионален исторически музей Стара Загора VI-I в. пр. Хр.

 

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Министерство на културата

 

кннигаКнигата  Нумизматичната колекция на Регионален исторически музей Стара Загора VI-I в. пр. Хр. е реализирана с финансовата подкрепа на  Министерство на културата и Регионален исторически музей Стара Загора. Тя е реализирана по проект на РИМ Стара Загора, защитен от музея пред Министерството на културата.  Ценното е, че за пръв път чрез този проект 2394 монети са дигитализирани и могат да бъдат видяни и в електронен вариант от широката публика.

Книгата представя пълен каталог на част от нумизматичната колекция на РИМ Стара Загора, която наброява над 30 000 монети. Представени по географски принцип и хронологично са 2394 монети от периода VI-I в. пр. Хр. Всички монети с малки изключения са илюстрирани със снимки, като са подадени пълните им данни-размери, тегла, както и техния произход.

В книгата са включени най-големите в България съкровища с монети на Тракийски Херсонес и Парион открити на територията на Стара Загора. Това са съкровищата от селата Трояново (552 хемидрахми) и Горно ново село  (399  хемидрахми). Не по-малко ценни са и тези с монети на Филип II Македонски и Александър III Велики от които две от Ново село и една от Могилово. Най-късни хронологично са съкровищата с римски републикански монети от селата Православ, Медово и Преславен. Автори на книгата са М. Минкова, Ю. Цветкова и И. Прокопов.

 

 

Г-жа Иванка Сотирова - зам.-кмет "Хуманитарни дейности" - Община Стара Загора

 

Д-р Аксиния Бутева - нач. отдел "Музеи, галерии и визуални изкуства" към Министерство на културата

 

Г-жа Дина Желева - председател на Регионална организация на Съюза на слепите в България - град Стара Загора

 

Д-р Мариана Минкова - гл. уредник и зав. отдел "Нумизматика" - РИМ - Стара Загора

 

 

проекти

 

Проект: „Да докоснеш миналото си“ – 3D макет на Античен форумен комплекс на Августа Траяна – дн. Стара Загора за хора със зрителни увреждания

 

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата

 

Регионален исторически музей – Стара Загора в своята дългосрочна политика има за приоритетна цел социалното включване на хората със зрителни увреждания чрез разширяване броя на предоставяните им услуги в музейна и извън музейна среда.

Реализирането ѝ до момента се осъществяваше в две направления: първото чрез създадената вече услуга, каквито са брайловите модули, разположени на три експозиционни нива в музея, а второто чрез осигуряване на лесен достъп до всички етажи на музея, и посредством външна рампа до уникалния музеен обект “Неолитни жилища“. Ръководено от желанието за допълване на нови възможности за хората със специфични нужди РИМ – Стара Загора успя да осъществи едно новаторско решение за една непосрещната нужда на зрително затруднените хора, чрез проекта „Да докоснеш миналото си“ - 3D макет на Античнен форумен комплекс на Августа Траяна – дн. Стара Загора за хора със зрителни увреждания. Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата на Република България и РИМ – Стара Загора. В него са включени три достъпни за целевата група формата: книжка на брайлов и на уголемен плоскопечатен шрифт, и специализиран 3D макет на Античния форумен комплекс на Августа Траяна. Макетът позволява с помощта на тактилния метод тази социална група да се  запознае с културното наследство на античния град, а с книжното тяло човекът със зрително увреждане ще може предварително да опознае част от историята на града.

Очакванията са проекта да има положителен социален, общообразователен и икономически ефект. Да се отрази ползотворно върху личната житейска съдба на всяко лице със зрителни проблеми, на хората от близкото му обкръжение, на общностите, към които те принадлежат. Информирането и обучението ще насърчи преодоляването на изолацията и затварянето, ще бъде стимул  и пример за останалите, че и хората със зрителни увреждания са пълноценни граждани.

 

постоянна експонация

Децата се запознаха с живота на праисторическите...
Изложбата ни пренася във вълшебния свят на...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!