Проекти 2013

Проекти 2013

 

INSIDDE

 

Integration of technological solutions for imaging, detection, and digitisation of hidden elements in artworks

 

                      

Официален сайт на проекта - www.insidde-fp7.eu

 

 

Разкриване на тайните на произведения на изкуството

 

Проектът INSIDDE ще разработи скенер, който работи с терахерцови честоти. Това ще разкрие детайли и скрити характеристики на произведения на изкуството, като картини и древни керамични съдове.

 

Този проект се финансира от ЕС в рамките на Седма рамкова програма.

 

Интеграция на технологични решения за възпроизвеждане на изображения, разкриване и цифровизацията на скрити елементи в произведения на изкуството (INSIDDE), е насочен към разработването и прилагането на системата за улавяне на изображения в рамките на терахерцовите честоти. Това ще спомогне да се разбулят тайните, скрити под повърхностния слой на произведения на изкуството, като същевременно ще продължат да се развиват вече съществуващите 2D и 3D техники за обработка на артефакти.

 

Благодарение на INSIDDE ще бъде възможно да се уловят и визуализират първоначални скици, както и крайните произведения на изкуството. Също ще бъде възможно откриването на скрити картини, реконструкцията на творческия процес или определянето на съдържанието на затворени керамични съдове. Използването на приложение, базирано на метода добавена реалност ще доведе до по – атрактивно презентиране на произведенията на изкуството пред посетителите в музеите. Освен това, за всеки гражданин получените изображения от работата по INSIDDE ще бъдат достъпни с помощта на устройства за достъп до интернет (компютри, таблети, смартфони и т.н.) чрез европейската мрежа за споделяне Europeana.

През последните години комбинацията от нови технологични постижения и богатото европейско културно наследство е довела до масивен процес на цифровизация не само на малки предмети, но и на цели сгради като катедрали, като тези изображения са използвани в  реконструкцията на стари градове.

Този интерес към европейското културно наследство и използването на нови технологии са комбинирани в INSIDDE, за да добием по-добри престрави за детайлите в произведенията на изкуството и да разгадаем техните тайни. Освен това проектът разчита на подкрепа, осигурена от престижен мултидисциплинарен екип с богат опит в изследователски проекти на високо ниво.

 

Терахерцова вълна

Тази тип радиочестотна вълна (между 300 GHz и 3 THz) съшествува над честотите на тези, които използват мобилните телефони и спътниковите комуникации и под честотите на инфрачервената светлина. Това означава, че THz радиацията е нейонизираща. Следователно тя не е вредна за хората като например рентгеновите лъчи и също така позволява безвредно проникване в непроводими материали, което прави  THz  вълните подходящи за използване в тази сфера.

Този изследователски проект е одобрен от Европейския съюз в рамките на Седма рамкова програма за подкрепа на научните изследвания. Това е основният инструмент на ЕС за финансиране на изследователски проекти през периода 2007-2013 г. с общ бюджет от повече от 50 000 млн. евро.

INSIDDE разчита на общ бюджет от 3,640 милиона евро, от които почти 2.9 са принос на ЕС. Този забележителен интердисциплинарен проект ще бъде разработен за три години и координиран от Treelogic със съдействието на други 7 участници от пет европейски страни.

  • University of Oviedo (Испания) – Технически отговорник
  • ITMA Materials Technology (Испания)
  • Delft University of Technology (Холандия)
  • Museo de Bellas Artes de Asturias (Museum of Fine Arts of Asturias) (Испания)
  • Istituto Nazionale di Ottica, Consiglio Nazionale delle Ricerche (Италия)
  • Regional Museum of History – Stara Zagora (България)  
  • 3DDynamics (Белгия)

 

Освен това INSIDDE разчита на комисия от експерти:

 

  • Д-р Шринивас Шридхар, Директор на Electronic Materials Research Institute (eMRI) в Североизточния университет (Бостън, САЩ).
  • Д-р Роса M. Менендес Лопес и д-р Патрисия Алварес Родригес, и двете от Instituto Nacional del Carbón (INCAR-CSIC).

 

Нашите очаквания от работата ни по този важен не само за града, но и за страната проект са:

 

- Музеят ще добие по- голяма межународна популярност, особено в страните, от които са останалите партньори в проекта;

 

- Музеят ще придобие по- голям престиж сред останалите културни институции в Обединена Европа;

 

- Уникалните артефакти от България (в частност от Старозагорския регион) ще станат публично достояние в интернет мрежата Europeana, с което те ще допринесат за обогатяване на европейското културно наследство.

 

Търговско-промишлена палата – Стара Загора съдейства за включване на РИМ – Стара Загора като партньор в този проект, за разработване на проектното предложение и се ангажира изцяло да подпомага координирането, изпълнението и отчитането на проекта.

 

 

„Електронна краеведска библиотека (еКБ)”

 

 

 

    Целта на проекта е събиране и дигитализиране на материали с краеведски характер от библиотеки, музеи и лични сбирки за опазване и популяризирането им. Електронната краеведска библиотека се създава на регионален принцип и на принципа на партньорството. В него участват Регионална библиотека в Стара Загора, Регионалния исторически музей - Стара Загора и три  читалищни библиотеки от селата Дъбово, Старозагорски минерални бани, Нова Махала. Електронната краеведска библиотека и нейното дигитално съдържание ще бъде достъпна през уеб базирана платформа с  възможност за разглеждане в реално време, получаване на автоматизирани справки за търсене по определени критерии, онлайн заявка за доставка на библиотечен документ, онлайн консултация с краевед и др.  Ползването на електронната краеведска библиотека ще бъзе лесно и достъпно за всички потребители. В създаването й може да участва всеки, предоставяйки за сканиране лични материали, архиви и колекции.

Стойността на проекта е 18 хиляди лева.

 

 

 

"Старозагорска електронна (е-) памет"

 

 

 

     Целта на проекта е да се създадат условия за споделена цифровизация и да се разработи динамичен Web 2.0 портал, в който да се събира на едно виртуално място разпръснатото богато и уникално културно-историческо наследство.

 

    Единен уеб портал с неограничен достъп ще представя цифровизирани ръкописи от 13-19 в., части от архивите на дружествата театър „Искра” и „Августа Траяна” от началото на 20 в., оригинални резултати от археологически проучвания на античния обект вила „Рустика” в местността „Чаталка” и недвижими паметници от Старозагорския регион.

    Проектът е финансиран по програма "Глобални библиотеки - България” и е със срок за изпълнение 4 месеца. Общият бюджет на проекта възлиза на 18 688 лв., а одобрените средства по Грантовата схема за финансиране на иновативни поректи (ГСФИП) – на 14 654 лв. Целеви библиотеки – участници в коалиция с библиотека „Родина” са:

 

Общинска библиотека „Искра” в гр. Казанлък и библиотеките при Народно читалище „Възраждане – 1927” в с. Калояновец, Народно читалище „Изгрев – 1921” в с. Кирилово, и Народно читалище „Стефан Генчев – 1901” в с. Хрищени.Партньори по проекта са Община Стара Загора, Областна администрация Стара Загора, Регионален исторически музей - Стара Загора и Фондация "Обществен дарителски фонд - Стара Загора".

 

    Проектът ще даде възможност на библиотеките от  коалицията да надградят знанията и опита си в дигитализацията на материалното ни културно наследство чрез обучения и дейности по разкриване на нови видове документи и обекти, да  проучат местната история и създадат електронно съдържание за нея. Дейностите по проекта ще предоставят и възможност да се съхранят за идващите поколения документи с историческа, културна и научна стойност, голяма част от които носят печата на времето и са недостъпни за широката публика, поради лошото им физическо състояние и ограничения достъп до тях.

 

    Публикуването в глобалната мрежа на цифровизираното културното наследство и на създаденото електронно съдържание за местната история ще позволи нов тип обслужване на гражданите – равен достъп до пълнотекстови електронни бази данни, нужни за образование, научно изследване или просто за културно обогатяване, без ограничение на време и място за ползване.

 

    За популяризиране на културно - историческото ни минало и повишаване знанието на децата и младите хора за местни забележителности и личности, проектът предвижда образователни и културни инициативи – „Опознай родния си край”, образователен цикъл за ученици през лятната ваканция в библиотеките от коалицията и конкурс за презентация и видео клип „Разкажи за културното ни минало”, който ще се отчете в началото на месец октомври.

 

 

постоянна експонация

Децата се запознаха с живота на праисторическите...
Изложбата ни пренася във вълшебния свят на...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!