Проекти 2012

«НА СЦЕНАТА НА ИСТОРИЯТА - ДА УЧИМ АТРАКТИВНО И ЕФЕКТИВНО»

От 01.08.2012 г. до 31.01.2013 г.

 

Целта на екипа на Регионален исторически музей в последните години е с нови методи да привлича разнообразна публика.
Идеята е да се обособят два къта, посветени на две различни епохи. На колоритното пространство на античната улица в Регионален исторически музей ще се оформи място, на което всеки посетител да може сам да се превърне в гражданин на древен Рим. За целта ще се постави информационно табло с обяснение как точно се обличат мъжкия, дамския и детски костюми и набор от необходимите за целта дрехи.

С реализацията на този проект ще се постигнат няколко цели. Първо: учениците ще се включат като активни участници в усвояването на знания. Второ: чрез превъплъщаването им в персонажи от различни епохи, не само учениците, но и посетителите на музея ще се включат в ролеви игри, които освен предизвикателство към креативността, са и урок по толерантност. Чрез методите на играта всяко непознато ще стане по-близко и приемливо.

 

Общата стийност на проекта възлиза на: 3 260 лв.

 

*Настоящата (публикация, филм или друг информационен или медиен продукт) стана възможна благодарение помощта на Обществен дарителски фонд – Стара Загора и Фондация – «Работилница за граждански инициативи» по фонд «Социални иновации» с финансовата подкрепа на фондация «Америка за България». Изразените становища са на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението на АДФ, ФРГИ, и Фондация «Америка за България».

«INSIDDE»

Регионален исторически музей – Стара Загора (РИМ – Стара Загора) се включи като партньор в проект «INSIDDE», финансиран по 7-а рамкова програма на ЕС. В проекта участват 8 партньори от 6 европейски страни, включващи представители на научно-изследователски и културни институции. Старозагорският музей е партньор в ролята си на краен потребител и чрез него ще бъде тествана новата технология.

Общата стойност на одобреното съфинансиране от ЕК за INSIDDE възлиза на 3,6 млн. евро, от които 150 хил. евро са за РИМ – Стара Загора.

Продължителността на проекта е 3 календарни години, като началната дата е 1 януари 2013 г.

Основната цел на проекта е разработване на иновативна технология за разкриване на неизвестни детайли по и под повърхността на двуизмерни и триизмерни (2D и 3D) обекти на културното наследство. Чрез това се цели подобряване на обмена на знания и достъпа до цифровизирани оригинали. Множество заснети и сканирани експонати по време на проектното изпълнение ще бъдат представени в най-голямата онлайн културна мрежа – Европеана, като посетителите на РИМ – Стара Загора ще имат възможността да се възползват от мобилното приложение,създадено и интегрирано в рамките на проекта.

Търговско-промишлена палата – Стара Загора съдейства за включване на РИМ – Стара Загора като партньор в този проект, за разработване на проектното предложение и се ангажира изцяло да подпомага координирането, изпълнението и отчитането на проекта.

«РЕКОНСТРУКЦИЯ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДРЕВНОСТТА, НАСЛЕДСТВО В СТАРА ЗАГОРА»

Съвместен проект с Министерство на културата. Реконструкция на комплекса, древността форум на римския град Августа Траяна.

постоянна експонация

В навечерието на празника на Стара Загора, на 3...
Изложбата представя моменти от историята на...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!