Проекти 2012

«НА СЦЕНАТА НА ИСТОРИЯТА - ДА УЧИМ АТРАКТИВНО И ЕФЕКТИВНО»

От 01.08.2012 г. до 31.01.2013 г.

 

Целта на екипа на Регионален исторически музей в последните години е с нови методи да привлича разнообразна публика.
Идеята е да се обособят два къта, посветени на две различни епохи. На колоритното пространство на античната улица в Регионален исторически музей ще се оформи място, на което всеки посетител да може сам да се превърне в гражданин на древен Рим. За целта ще се постави информационно табло с обяснение как точно се обличат мъжкия, дамския и детски костюми и набор от необходимите за целта дрехи.

С реализацията на този проект ще се постигнат няколко цели. Първо: учениците ще се включат като активни участници в усвояването на знания. Второ: чрез превъплъщаването им в персонажи от различни епохи, не само учениците, но и посетителите на музея ще се включат в ролеви игри, които освен предизвикателство към креативността, са и урок по толерантност. Чрез методите на играта всяко непознато ще стане по-близко и приемливо.

 

Общата стийност на проекта възлиза на: 3 260 лв.

 

*Настоящата (публикация, филм или друг информационен или медиен продукт) стана възможна благодарение помощта на Обществен дарителски фонд – Стара Загора и Фондация – «Работилница за граждански инициативи» по фонд «Социални иновации» с финансовата подкрепа на фондация «Америка за България». Изразените становища са на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението на АДФ, ФРГИ, и Фондация «Америка за България».

«INSIDDE»

Регионален исторически музей – Стара Загора (РИМ – Стара Загора) се включи като партньор в проект «INSIDDE», финансиран по 7-а рамкова програма на ЕС. В проекта участват 8 партньори от 6 европейски страни, включващи представители на научно-изследователски и културни институции. Старозагорският музей е партньор в ролята си на краен потребител и чрез него ще бъде тествана новата технология.

Общата стойност на одобреното съфинансиране от ЕК за INSIDDE възлиза на 3,6 млн. евро, от които 150 хил. евро са за РИМ – Стара Загора.

Продължителността на проекта е 3 календарни години, като началната дата е 1 януари 2013 г.

Основната цел на проекта е разработване на иновативна технология за разкриване на неизвестни детайли по и под повърхността на двуизмерни и триизмерни (2D и 3D) обекти на културното наследство. Чрез това се цели подобряване на обмена на знания и достъпа до цифровизирани оригинали. Множество заснети и сканирани експонати по време на проектното изпълнение ще бъдат представени в най-голямата онлайн културна мрежа – Европеана, като посетителите на РИМ – Стара Загора ще имат възможността да се възползват от мобилното приложение,създадено и интегрирано в рамките на проекта.

Търговско-промишлена палата – Стара Загора съдейства за включване на РИМ – Стара Загора като партньор в този проект, за разработване на проектното предложение и се ангажира изцяло да подпомага координирането, изпълнението и отчитането на проекта.

«РЕКОНСТРУКЦИЯ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДРЕВНОСТТА, НАСЛЕДСТВО В СТАРА ЗАГОРА»

Съвместен проект с Министерство на културата. Реконструкция на комплекса, древността форум на римския град Августа Траяна.

постоянна експонация

По повод 187 годишнината от рождението на Васил...
Изложбата ни пренася във вълшебния свят на...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!