Проекти 2010

«МAKЕТ НА ВЪЗРОЖДЕНСКИЯ ГРАД ЖЕЛЕЗНИК»

Име на дарителя / финансиращата организация: Средствата са набавени чрез дарителска акция, организирана от Регионален исторически музей - Стара Загора и Обществен дарителски фонд - Стара Загора и с допълнително финансиране от Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа (CEE Trust).

Кратко описание на проекта: СНЦ «Приятели на Старозагорския исторически музей» подемат инициатива съвместно с Регионален исторически музей - Стара Загора и Обществен дарителски фонд - Стара Загора за изработване на макет на възрожденския град Железник, поради нуждата от подобен онагледяващ модел на Стара Загора от времето на Възраждането (50-те - 70-те години на ХІХ век). В момента макетът е част от постоянната експозиция на РИМ-Стара Загора. Изработен е от фирма HMW Group Ltd.

 

Общ бюджет на проекта: 10 650 лв.

«МИГОВЕ ОТ ИСТОРИЯТА И НАСТОЯЩЕТО НА СТАРА ЗАГОРА»

Име на дарителя / финансиращата организация: Обществен дарителски фонд - Стара Загора.

Кратко описание на проекта: Проектът има за цел да популяризира местното културно-историческо наследство, чрез изработването на научно-популярни печатни издания. Изработени са албум със стари фотоси от Стара Загора, илюстриращи развитието на града в края на ХІХ и началото на ХХ век, дипляна за Форумния комплекс при западната порта на Августа Траяна и пътеводител с туристически маршрути в града.

 

Общ бюджет на проекта: 7 450 лв.

«ДОМЪТ НА ГРАНИЦАТА НА ДВЕ ЕПОХИ»

Име на дарителя / финансиращата организация: Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа (CEE Trust).

Кратко описание на проекта: «Домът на границата на две епохи» е изложба, открита на Международния ден на музеите - 18 май 2009 г. Тя е съставена от нови експонати, дарени за случая или предоставени за изложбата. Показан е старозагорският дом от периода 40-те – 60-те год. на ХХ век. В рамките на същия проект са подпомогнати гостувания на още три изложби – от музеите в Пловдив, Русе и Смолян.

 

Общ бюджет на проекта: 3485 лв.

«ПРОЕКТ ЗА РЕСТАВРАЦИЯ И КОНСЕРВАЦИЯ НА КЪСНОАНТИЧНО ВЪОРЪЖЕНИЕ»

от региона на Стара Загора с Римско - Германския музей Майнц. Завършен е през 2010 г.

постоянна експонация

Децата се запознаха с живота на праисторическите...
Изложбата ни пренася във вълшебния свят на...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!